Nowotwory

Pacjenci hematologiczni żyją coraz dłużej – Wrzesień Światowy Miesiąc Świadomości Nowotworów Krwi

Pacjenci hematologiczni żyją coraz dłużej Wrzesień Światowy Miesiąc Świadomości Nowotworów Krwi Według danych WHO na całym świecie rozpoznawanych jest ponad milion przypadków nowotworów krwi rocznie

Pacjenci hematologiczni żyją coraz dłużej

Wrzesień Światowy Miesiąc Świadomości Nowotworów Krwi
Według danych WHO na całym świecie rozpoznawanych jest ponad milion przypadków nowotworów krwi rocznie . Dzięki postępowi medycyny, jaki dokonał się w ostatnich latach, nowotwory krwi mogą być coraz szybciej diagnozowane oraz skutecznie leczone. Edukacja nt. niespecyficznych objawów tych chorób nadal pozostaje podstawą dla właściwego rozpoznania schorzenia oraz powodzenia terapii. We wrześniu – Światowym Miesiącu Świadomości Nowotworów Krwi – eksperci kampanii „Odpowiedź masz we krwi” podkreślają: badanie morfologii krwi obwodowej powinno stać się podstawowym badaniem diagnostycznym wykonywanym przynajmniej raz w roku!

Badanie morfologii krwi obwodowej to jedno z podstawowych badań diagnostycznych, dzięki któremu możemy ocenić ogólny stan zdrowia, a także wykryć zagrażający życiu nowotwór krwi . Znacznym utrudnieniem w diagnostyce chorób krwi i szpiku są ich niespecyficzne objawy takie jak: gorączka, nocne poty, istotna i niewyjaśniona utrata masy ciała, osłabienie, przewlekłe zmęczenie, bóle kości, powiększenie węzłów chłonnych, wątroby czy śledziony. Jak przekonują eksperci, wykonywana raz w roku profilaktyczna morfologia może uchronić nas przed konsekwencjami wielu poważnych chorób, których objawy w początkowym okresie mogą być mało charakterystyczne.

– Dzięki ciągłemu rozwojowi narzędzi diagnostycznych, codziennie wprowadzamy rozwiązania, które mają na celu usprawnić ścieżkę diagnostyczną pacjentów. Bardzo liczymy na to, że diagnozowanie nowotworów krwi na bardzo wczesnym etapie dzięki wykorzystaniu nowych narzędzi informatycznych stanie się powszechne. Już dziś metody oparte na automatycznej analizie danych przez algorytmy ułatwiają pracę hematologów, pomagając w diagnostyce chorób krwi i szpiku. Pojawia się także coraz więcej praktycznych rozwiązań wspierających pracę lekarzy rodzinnych i hematologów, jednym z nich jest narzędzie BloodLab. To innowacyjne rozwiązanie, które pozwala w indywidualny sposób analizować wyniki badań krwi i wskazać ewentualne odchylenia od norm wymagające dodatkowych konsultacji. Otrzymana interpretacja opisuje rodzaj nieprawidłowości, możliwe przyczyny, sugerowane badania dodatkowe oraz specjalność lekarza, z którym powinni się skonsultować w przypadku wykrytych nieprawidłowości – zaznacza prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

A to już wiesz?  W POLSCE DOROSŁE KOBIETY ZABIJA RAK PŁUCA

Skoordynowana, kompleksowa opieka nad pacjentem hematologicznym

Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju w hematologii – zarówno w obszarze nowych technologii diagnostycznych, jak i możliwości terapeutycznych. Nadal wyzwaniem, z jakim mierzą się hematolodzy, jest bagatelizowanie niespecyficznych objawów chorób krwi przez pacjentów oraz zbyt rzadkie wykonywanie profilaktycznych badań morfologii krwi. Tymczasem dzięki wczesnej diagnostyce możemy szybko rozpocząć odpowiednie leczenie.

– Bardzo istotne jest prowadzenie ciągłej edukacji na temat objawów klinicznych i laboratoryjnych nowotworów krwi. W dzisiejszych czasach pacjenci wcześnie zdiagnozowani, mogą być skutecznie leczeni. Polscy pacjenci uzyskali w ostatnich kilku latach dostęp do wielu innowacyjnych terapii pozwalających na poprawę wczesnych i odległych wyników leczenia. Niemniej jednak, oprócz dostępu do nowoczesnych leków niezmiernie ważne jest zapewnienie naszym pacjentom kompleksowej i skoordynowanej opieki na każdym etapie ich leczenia – podkreśla prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii.

Wrzesień – Światowy Miesiąc Świadomości Nowotworów Krwi

W ramach miesiąca świadomości obchodzimy poniższe dni specjalne:

13 września – Dzień Świadomości Nowotworów Mieloproliferacyjnych
15 września – Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach
20 września – Światowy Dzień Świadomości Mielofibrozy
22 września – Światowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej

Kampania „Odpowiedź masz we krwi” ma na celu edukację pacjentów oraz upowszechnienie wiedzy nt. objawów oraz przebiegu chorób krwi i szpiku. Efektem współpracy szerokiego grona ekspertów z dziedziny hematologii, a także organizacji pacjentów, wspierających na co dzień chorych zmagających się ze schorzeniami hematologicznymi jest nowa platforma wiedzy kampanii –

***
„Odpowiedź masz we krwi!” to kampania edukacyjna poświęcona chorobom krwi i szpiku, w tym nowotworom hematologicznym. Celem inicjatywy jest upowszechnienie wiedzy nt. chorób krwi i szpiku kostnego, ich niespecyficznych objawów, przebiegu i metod leczenia. U podstaw kampanii leży przekonanie, że choć choroby krwi i szpiku kostnego mają różne przyczyny i objawy, łączy je jeden wspólny mianownik – nieprawidłowości wykrywane w morfologii krwi obwodowej.
Kampania realizowana jest pod honorowymi patronatami krajowego konsultanta w dziedzinie hematologii – prof. dr hab. n. med. Ewy Lech-Marańdy, konsultanta krajowego w dziedzinie geriatrii – prof. dr hab. n. med. Tomasza Targowskiego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy – Lek. Pawła Wdówika. Partnerami Głównymi kampanii edukacyjnej „Odpowiedź masz we krwi!” są Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Polskie Towarzystwo Onkologii Dziecięcej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji. Partnerem społecznym kampanii jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Partnerami Medialnymi jest portal hematoonkologia.pl oraz Głos Pacjenta Onkologicznego. Partnerem Ogólnopolskim kampanii są Laboratoria ALAB oraz firma Seventic.

A to już wiesz?  Nerki do kontroli! Wiedza to życie - Przefiltruj swój organizm

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy