Zdrowie

Statystyki Szpitala Narodowego 03-05.03.2021

05.03. o godzinie 23.59 w Szpitalu Narodowym przebywało 197 pacjentów na 220 gotowe łóżka. W ciągu trzech dni szpitale 83 razy kontaktowały się z SN. Do hospitalizacji przyjęto 56 osób. Łącznie od początku działalności hospitalizowano 836 osób.

Data publikacji: 06.03.2021
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Statystyki Szpitala Narodowego 03-05.03.2021
Kategoria: zdrowie, zdrowie sprawy społeczne

05.03. o godzinie 23.59 w Szpitalu Narodowym przebywało 197 pacjentów na 220 gotowe łóżka. W ciągu trzech dni szpitale 83 razy kontaktowały się z SN. Do hospitalizacji przyjęto 56 osób. Łącznie od początku działalności hospitalizowano 836 osób. …

Statystyki Szpitala Narodowego 03-05.03.2021

05.03. o godzinie 23.59 w Szpitalu Narodowym przebywało 197 pacjentów na 220 gotowe łóżka. W ciągu trzech dni szpitale 83 razy kontaktowały się z SN. Do hospitalizacji przyjęto 56 osób. Łącznie od początku działalności hospitalizowano 836 osób.

Duża część pacjentów to osoby z różnymi schorzeniami, nie tylko z zapaleniem płuc, ale także osoby po udarze, zawale serca, osoby starsze, leżące. Leżenie w łóżku prowadzi u nich do ogólnego osłabienia, dlatego są poddawani rehabilitacji. Rehabilitanci codziennie wykonują z pacjentami ćwiczenia i starają się ich uruchomić.
Miesięczne koszty funkcjonowania szpitala są znacznie niższe, niż pojawiająca się w mediach kwota 21,5 mln zł. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne pod adresem media.szpitalnarodowy.pl
Specyfiką szpitala tymczasowego jest to, że działa w stałej dyżurowej obsadzie lekarskiej. Liczba personelu Szpitala Narodowego jest dopasowywana do aktualnych potrzeb wynikających z liczby pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu oraz liczby szczepień realizowanych na terenie Szpitala Narodowego. Szpital posiada pulę pracowników, z którymi zawarł umowy cywilnoprawne (ponad 500 umów), dzięki czemu może na bieżąco kompletować zespół niezbędny do pracy, według zasady opisanej w artykule dostępnym pod adresem media.szpitaltymczasowy.pl.
To, że nie wszyscy pacjenci kwalifikowani są do przyjęcia do szpitala tymczasowego, wynika z zarządzania bezpieczeństwem pacjentów. Tak długo, jak mogą oni otrzymać opiekę lekarską w standardowym szpitalu, tak długo należy ich tam kierować, ponieważ szpital standardowy posiada najszersze spektrum możliwości udzielania pomocy (również w sytuacji występowania chorób współistniejących).
Szpital Narodowy nie ma oddzielnego zarządu. Jest filią CSK MSWiA.
Personel Szpitala Narodowego, który pochodzi z Warszawy, dyżuruje w Szpitalu Narodowym w ramach dodatkowych godzin, poza normalnym czasem pracy. Każda osoba z personelu medycznego wykorzystuje swoje wolne godziny na pracę w szpitalu tymczasowym.
Twórcy Szpitala Narodowego opierali się na doradztwie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), gdzie pracują lekarze, którzy uczestniczyli w misjach leczenia chorych zakażonych wirusem w Lombardii, czy w Afryce. To ludzie z bardzo dużym doświadczeniem w działaniach w sytuacjach krytycznych i zagrożeń masowych. Opierano się na wytycznych m.in. brytyjskich, włoskich.

A to już wiesz?  19 listopada 2017 r. – Światowy Dzień Toalet

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Statystyki Szpitala Narodowego 03-05.03.2021 zdrowie, zdrowie sprawy społeczne - 05.03. o godzinie 23.59 w Szpitalu Narodowym przebywało 197 pacjentów na 220 gotowe łóżka. W ciągu trzech dni szpitale 83 razy kontaktowały się z SN. Do hospitalizacji przyjęto 56 osób. Łącznie od początku działalności hospitalizowano 836 osób. ...
Szpital NarodowySzpital Narodowy

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy